Yana

Vĕnuji se Pole dance od roku 2012, bĕhem té doby jsem se do nĕj zamilovala. Vĕřím, že Pole dance není jen sport, ale především Tanec, který pomáhá najít své já. Kromĕ toho človĕk má možnost si nastavit cíl a dokázat sebe samému, že máte na to ho dosáhnout.

Úspěchy:
účastnice Prague Pole Stars
3. místo v World Pole Sport and Workout v kategorii Skupiny
 3. místo Pole challenge Cup
4. místo v Mistrovství Pole Sport 2015 ČR v kategorií amatéri 2.

Rozvrh lekcí