Stretching

STRETCHING (PROTAHOVÁNÍ)

FLEXY IS SEXY!

Stretching nebo protahování (z angl. slova STRETCH, znamená natažení nebo natahování) je forma pohybové aktivity, která zlepšuje rozsah pohybu (ohebnost, flexibilitu, kloubní pohyblivost), snižuje riziko možných svalových poranění při nejrůznějších sportovních činnostech, pomáhá odstranit únavu a bolestivost namožených svalů, předchází svalové nerovnováze – vyrovnání jednostranné svalové zátěže a zkrácení ztuhlých svalových oblastí, vede ke správnému držení těla. 

Jedná se o soubor cvičení, jejichž cílem je protahovaní svalů, vazů a šlach. Stretching je nesmírně důležitou součástí nejen taneční průpravy, ale i jiných sportovních aktivit. Pravidelný stretching vede k zásadnímu zlepšení flexibility!

Naše lekce trvají 90 minut, aby bylo cvičení důkladné a komplexní. Metody strečinku jsou speciálně sestaveny k dosažení maximální efektivity. Součástí lekcí je i asistovaný strečink při kterém Vám naše zkušené lektorky pomohou dosáhnout těch nejlepších výsledků v rámci Vašich možností (asistovaný strečink je zcela dobrovolný). 

 Přihlásit se        Ceník